Gården

Alfvéngården i Tibble är resultatet av en landsomfattande insamling till Hugo Alfvéns 70-årsdag 1942. Huset byggdes 1944–45 av byggmästaren Nils Skoglund med Bror Hjorths hus i Uppsala som förebild. Gården stod klar för inflyttning i augusti 1945.

I många somrar dessförinnan hade Hugo Alfvén vistats i Leksand. Efter pensioneringen från tjänsten som director musices vid Uppsala universitet 1939 bodde han och dåvarande hustrun Carin permanent på orten. Paret följde därför noggrant uppbyggnaden av det egna hemmet vid älvbrinken.

Hugo Alfvén ville uttryckligen att Alfvéngården i Tibble skulle bli en minnesgård. På initiativ av Anna Alfvén, tonsättarens tredje hustru, öppnades gården för allmänheten 1962. Den ägs idag av Hugo Alfvénfonden som ingår i Kungl. Musikaliska akademien.

Arbetsrummet har högt i tak och en fin känsla av ateljé resp. musikstudio med sin stiliga Steinway-flygel och pedantiskt ordnade notsamling. Alfvéns härliga akvareller från Siljan och Capri.

De romerska ringarna i en av takbjälkarna som använts vid hans dagliga gymnastiska övningar.

Mellan arbetsrum och vardagsrum bildas ett rum som var tänkt som något slags blomsterrum med ett brunnskar och bassänger för plantering.

Rummet präglas nu av murgröna och olika säsongsblommor, en gammal dalabänk och en del Florensinspirerade Italienminnen som fanns på gården.

Vardagsrummet innehåller en hel del minnen från de Kröyer/Alfvénska hemmen i Uppsala, på Skagen och i Tällberg. Dit hör det vackra hammarklaveret från tidigt 1800-tal som fanns på Skagen.

Alfvéns Malmsjöflygel har också fått sin plats här. En stor kista och några danska bondrokokostolar, en sirlig antik soffa och ett par empirefåtöljer samt vitrinskåpet med det Alfvénska silvret och en riklig ordensskörd ger rummet karaktär.

Över soffan hänger Hugo Alfvéns egen olja från 1890 från Edö.