För forskare

I Alfvéngården förvaras inga arkivalier efter Hugo Alfvén. Han såg själv till att donera större delen av sitt privata arkiv till Uppsala universitetsbibliotek, där det finns tillgängligt i bibliotekets handskriftsavdelning. Alfvénsamlingen innehåller brev till och från honom, skisser till musikaliska verk, klippböcker, etc.

Den del av privatarkivet som Hugo Alfvén behöll – fotografier, ett mindre antal brev, några klippböcker, etc – har Hugo Alfvénfonden i Musikaliska akademien deponerat i Musik- och teaterbiblioteket. Det finns där tillgängligt i bibliotekets depå som ligger i Gäddviken i Nacka.