Musik

Körsånger
Hugo Alfvéns körsånger stått sig på ett märkvärdigt sätt. Fortfarande är framför allt hans arrangemang av folkvisor stående nummer på många körkonserter. ”Tjuv och tjuv”, ”Uti vår hage”, ”Och jungfrun hon går i ringen” och några andra är så vanliga att många körsångare kan sin stämma utantill. Vilken annan tonsättare kan ståta med något sådant?

Alfvén skrev vanligtvis sina arrangemang för både manskör och blandad kör – i den ordningen. Arrangemangen för manskör uruppfördes av Orphei Drängar, de för blandad kör av Siljanskören. Alfvén ledde båda dessa ensembler.

Men Hugo Alfvén komponerade också originalmusik för kör. Till hans mest framförda verk av det slaget hör ”Sveriges flagga” (K-G Ossiannilsson), ”Gryning vid havet” (Sten Selander) och ”Stemning” (J.P. Jacobsen).

Hugo Alfvén räknas till Sveriges allra främsta tonsättare. Hans musik tillhör den sena nationalromantiken, byggd på en blandning av centraleuropeiska stildrag och svenska, ofta folkmusikaliska influenser. Med självklarhet skrev han symfonier, han slog igenom 1899 med sin andra symfoni. Symfonin hade högst status som kompositionsform. Men han komponerade också annan orkestermusik, bland annat tre rapsodier som alla blev publikverk.

Hans sånger och inte minst körverk är ändå mest levande idag. Hans solosånger har en stark uttryckskraft – ett exempel är ”Saa tag mit Hjerte” som var en namnsdagsgåva till dåvarande hustrun Carin 1946. Av körverken tillhör framför allt hans arrangemang av folkvisor den stående repertoaren. Vilken körsångare har inte sjungit ”Tjuv och tjuv”, ”Och jungfrun hon går i ringen” eller ”Uti vår hage”, alla i Alfvéns omisskännliga kördräkt?