Länkar

Hugo Alfvénsällskapet bildades 1990 och har till syfte att uppmärksamma Hugo Alfvéns livsverk. Sällskapet är en fristående organisation som ger ut tidskriften Alfvéniana och arrangerar medlemsmöten med Alfvénanknytning.

Hugo Alfvénfonden ingår i Kungl. Musikaliska akademien. Den har sin grund i en stiftelse som Alfvén bildade 1958 och som enligt Alfvéns testamente blev ägare till hans konstnärliga rättigheter. Sedan 1990 utgör stiftelsen en fond i Musikaliska akademien. Fonden vidmakthåller Alfvéngården och håller den sommartid öppen för allmänheten. Men fonden stödjer också forskning om Hugo Alfvén och hans musik samt initierar utgåvor av hans orkesterverk.